PERFILS/2 ARTUR RAMON

Artur Ramon ens va parlar sobre l’exposició d’ANALOGIES de la sala d’art ARTUR RAMON ART,