HA COMENÇAT EL CURS «EROS I THANATOS»

IMG_0732 bin

» L’art és perillós, i si és cast, no és art»   Pablo Picasso.

Amb aquesta premisa, Artur Ramon va iniciar la primera sessió del curs, on vam constatar que Eros està representat en l’art de tots els temps. Un repàs per la història de les imatges per a comprendre el món que hi havia al darrera: El Cristianisme i la prohibició, la insinuació d’allò que no s’acaba de veure i col·loca l’espectador com a voyeur; La Bíblia, mina de fonts iconogràfiques que utilitza una sèrie de còdigs que ens permetran desxifrar les obres d’art; Les figures femenines en la Pintura, començant per Eva i per Lilith, la primera esposa d’Adam (un gran descobriment per a tothom) i seguint amb Magdalena,  figura femenina per excelència entre totes les dones…. SleepingVenus